Twentse Spirituele Agenda

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Het diepste en meest fundamentele verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar Licht; het licht van ware kennis of Gnosis. Juist dit verlangen naar Licht verheft de mens boven andere levende schepselen, maar is er ook de oorzaak van, dat de mens niet volkomen gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren. Door zijn verlangen naar Licht wordt de mens een zoeker.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, wil richting geven aan dit zoeken en schept de voorwaarden waarbinnen het zoeken tot rust kan komen in ware levensvervulling. Het Lectorium Rosicrucianum stelt haar centrumgebouwen en conferentieoorden open, zodat belangstellenden, leden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Er zijn 2 conferentieoorden en 14 centra in Nederland. 
Centrum Enschede, Lasondersingel 188 is er één van.

Contactgegevens

023-51 86 185

info@rozenkruis.nl

Vestigingen

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

Tags

CursussenOpenbare avondenBewustwordingSpirituele ontwikkeling

Agenda

november
26
dinsdag

De wijsheid van Apollonius van Tyana

Bezinningsbijeenkomst

Programma
dinsdag 26 november 2019
20:00 - 20:45 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

Een enkel stuk papyrus getuigt nog van deze wereldleraar uit de eerste eeuw van onze jaartelling. In twaalf strofen, die uren worden genoemd, dringt het licht door in de ziel van de mens.
De eenheid van hart en hoofd brengt de mens op de weg van verandering, met zijn vele weerstanden en overwinningen. Tot de mens in kan gaan in een nieuwe, hogere staat van bewustzijn.

De bezinningsbijeenkomst  begint stipt om 20.00 uur en duurt ca. drie kwartier. Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Openbare avondBewustwordingSpirituele ontwikkelingGratis