Twentse Spirituele Agenda

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Het diepste en meest fundamentele verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar Licht; het licht van ware kennis of Gnosis. Juist dit verlangen naar Licht verheft de mens boven andere levende schepselen, maar is er ook de oorzaak van, dat de mens niet volkomen gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren. Door zijn verlangen naar Licht wordt de mens een zoeker.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, wil richting geven aan dit zoeken en schept de voorwaarden waarbinnen het zoeken tot rust kan komen in ware levensvervulling. Het Lectorium Rosicrucianum stelt haar centrumgebouwen en conferentieoorden open, zodat belangstellenden, leden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Er zijn 2 conferentieoorden en 14 centra in Nederland. 
Centrum Enschede, Lasondersingel 188 is er één van.

Contactgegevens

023-51 86 185

info@rozenkruis.nl

Vestigingen

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

Tags

CursussenOpenbare avondenBewustwordingSpirituele ontwikkeling

Agenda

mei
28
dinsdag

Verhalen als wegwijzers op onze Levensweg

Verhalen en muziek en gelegenheid voor uitwisseling

Programma
dinsdag 28 mei 2019
20:00 - 22:00 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrijwillige bijdrage mag)

Jezus sprak in gelijkenissen. Alle grote leraren hebben verhalen en gelijkenissen verteld, omdat ze wisten dat mensen hierdoor tot in het diepst van hun Ziel geraakt worden. ‘Beelden zeggen meer dan woorden’….

Op deze avond gaan we in gesprek over verhalen uit verschillende culturen die je een les vertellen, die je hoop geven, die een leidraad zijn op je Pad.
De spreekster is al haar hele leven met verhalen bezig en put hier troost en wijsheid uit.
Op deze avond zal ze enkele verhalen met de groep delen en is er ruimte om hierover in gesprek te gaan en te onderzoeken wat deze verhalen en gelijkenissen voor ons kunnen betekenen op ons spirituele Pad.

De verhalen worden afgewisseld met muziek.

LezingBewustwordingNon-dualiteitSpirituele ontwikkelingGratis
juni
11
dinsdag

Het licht in jezelf

Bezinningsbijeenkomst in de tempel

Programma
dinsdag 11 juni 2019
20:00 - 20:45 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

De bezinningsbijeenkomst is vrij toegankelijk. Het begint stipt om 20.00 uur  en duurt ca. drie kwartier.

Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. 

Openbare avondBewustwordingGratis