Twentse Spirituele Agenda

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Het diepste en meest fundamentele verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar Licht; het licht van ware kennis of Gnosis. Juist dit verlangen naar Licht verheft de mens boven andere levende schepselen, maar is er ook de oorzaak van, dat de mens niet volkomen gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren. Door zijn verlangen naar Licht wordt de mens een zoeker.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, wil richting geven aan dit zoeken en schept de voorwaarden waarbinnen het zoeken tot rust kan komen in ware levensvervulling. Het Lectorium Rosicrucianum stelt haar centrumgebouwen en conferentieoorden open, zodat belangstellenden, leden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Er zijn 2 conferentieoorden en 14 centra in Nederland. 
Centrum Enschede, Lasondersingel 188 is er één van.

Contactgegevens

023-51 86 185

info@rozenkruis.nl

Vestigingen

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

Tags

CursussenOpenbare avondenBewustwordingSpirituele ontwikkeling

Agenda

januari
28
dinsdag

Van zintuiglijk bewustzijn naar heelheidsbewustzijn

Lezing met speciale opzet

Programma
dinsdag 28 januari 2020
20:00 - 22:00 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

De opzet van deze avond is: inleiding - muzikaal intermezzo - lange pauze om ongedwongen uit te kunnen wisselen en vragen te stellen - bezinningsteksten met daartussen stilte en muziek. 

LezingOpenbare avondBewustwordingSpirituele ontwikkelingGratis
februari
25
dinsdag

Jezelf en de samenleving transformeren

Lezing door schrijver van nieuw uitgekomen boek

Programma
dinsdag 25 februari 2020
20:00 - 22:00 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

Is het niet hoogmoedig om te denken dat je dat kunt? Kan dat eigenlijk wel? En als het mogelijk is, hoe doe je dat dan in de praktijk? De antwoorden op die vragen zijn natuurlijk afhankelijk van wat we verstaan onder transformatie van de mens en van de samenleving. En ze worden ook sterk bepaald door beeld dat we hebben van de mens, de wereld en God of het goddelijke.

Deze lezing wordt gegeven door André de Boer, de schrijver van het boek 'Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de samenleving transformeren'.

ZIe ook: website spiritueleteksten.nl

LezingOpenbare avondBewustwordingSpirituele ontwikkelingGratis
maart
22
zondag

Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci

Symposion met muziek en uitwisseling

Programma
zondag 22 maart 2020
13:00 - 16:00 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 5,00 

De wereldberoemde Italiaanse alleskunner Leonardo da Vinci (1452-1519) had een enorme verbeeldingskracht. Hij wist uit ervaring dat die ‘innerlijke zintuiglijkheid’ een belangrijke sleutel is tot de goddelijke oorsprong. Dat werd ook uitgedragen binnen de Platoonse Academie in Florence waarmee Leonardo in contact stond. Allen die bij de Academie betrokken waren, geven op een of andere wijze in hun werk uitdrukking aan een nieuw levensperspectief, dat wel eens omschreven wordt als ‘de lente van het Europese zelfbewustzijn’. Het is een lente die na vijfhonderd jaar nog steeds voortduurt.

2 mei 2019 was het vijfhonderd jaar geleden dat het Leonardo da Vinci op zevenenzestigjarige leeftijd stierf. Voor de School van het Rozenkruis is dat aanleiding om op diverse plaatsen een symposion te organiseren over verborgen wijsheid in het leven en in de werken van deze universele mens.

Leonardo was anatoom, architect, beeldhouwer, componist, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, schilder, schrijver,  uitvinder, onderzoeker en wetenschapper. De schilderkunst werd onder impuls van dit genie een ‘ervaringswetenschap’.

Leonardo da Vinci had nooit enige opleiding genoten, maar onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit de talloze experimenten die hij uitvoerde: zijn kunstwerken zijn gebaseerd op vele onderzoekingen en studies. Eigenlijk is een kunstwerk nooit af, want het kan worden ervaren als een etappe naar een volgend inzicht. Mede dankzij zijn nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen kwam Leonardo tot verbluffende resultaten waardoor we ons vandaag nog steeds door kunnen laten inspireren. 

13.00 uur inloop met koffie en thee
​13.30 uur aanvang

BewustwordingSpirituele ontwikkeling
maart
24
dinsdag

Bezinningsbijeenkomst

in de tempel

Programma
dinsdag 24 maart 2020
20:00 - 20:45 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

De bezinningsbijeenkomst is vrij toegankelijk en vindt plaats in de tempel. Er is een afwisseling van bezinnende teksten, stilte en muziek.

Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Openbare avondBewustwordingSpirituele ontwikkelingGratis
juni
23
dinsdag

Bezinningsbijeenkomst

in de tempel

Programma
dinsdag 23 juni 2020
20:00 - 20:45 uur

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Centrum Enschede te Enschede (Overijssel)

€ 0,00  (Vrije gift mag)

De bezinningsbijeenkomst is vrij toegankelijk en vindt plaats in de tempel. Er is een afwisseling van bezinnende teksten, stilte en muziek.

Voor diegenen die dat wensen is er aansluitend nog tijd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.

U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Openbare avondBewustwordingSpirituele ontwikkelingGratis